POLAZIŠTE

Turizam i ugostiteljstvo važan su pokretač ekonomskog rasta, zapošljavanja i socio-ekonomske integracije u Europi. U turizmu je, na primjer, u 2010. bilo zaposleno više od devet milijuna ljudi, odnosno 4% ukupno zaposlenih. S porastom globalizacije u turizmu su se pojavile brojne mogućnosti za zapošljavanje, osobito za osobe koje pripadaju socio-demografskoj skupini onih koji su završili osnovno ili dvogodišnje strukovno obrazovanje. Ipak, budući da u europskom turizmu posluju uglavnom mali i srednji poduzetnici, poslodavcima često nedostaju odgovarajući programi za razvoj vještina i kompetencija njihovih djelatnika. Štoviše, pedagoški materijali namijenjeni za razvoj strukovnih vještina nekvalificiranih ili polukvalificiranih radnika vrlo rijetko uzimaju u obzir njihove specifične potrebe. Posljedično, postojeći tečajevi namijenjeni obrazovanju odraslih ne omogućuju ovoj grupi razvoj elementarnih vještina potrebnih za njihov ulazak na tržište rada te uspješnu integraciju i napredovanje na poslu.

ŠTO JE CORE-VET?

CORE-VET je skraćeni naziv za projekt koji sufinancira Europska unija, a koji doprinosi podizanju kvalitete radne snage potrebne turizmu. Projekt nastoji osigurati strukovnu obuku i obrazovanje – i bolje mogućnosti zapošljavanja – za nekvalificirane i polukvalificirane radnike koji su nezaposleni te traže posao u turizmu i ugostiteljstvu, ili već rade u turizmu i ugostiteljstvu, ali im nedostaju osnovne vještine i kompetencije potrebne za napredovanje na radnom mjestu.

Preciznije, CORE-VET obuhvaća razvoj osnovnih vještina i kompetencija za tri grupe poslova koje su najčešće zastupljene u turističkom sektoru:

  • Recepcijsko poslovanje
  • Domaćinstvo
  • Restoran i bar

CORE-VET je nadgradnja iznimno uspješnog projekta Leonardo da Vinci programa "Osnovne vještine za posao" (Basic skills for Work). Vodiče i obrazovne materijale za turizam i rekreaciju razvijene za potrebe spomenutog projekta CORE-VET sadržajno prilagođava vještinama i kompetencijama potrebnim za obavljanje ove tri grupe poslova te specifičnim potrebama nekvalificiranih i polukvalificiranih radnika. Uz to, lokalizira, transferira i valorizira obrazovne materijale za područje jugoistočne Europe, osobito se usmjeravajući na Hrvatsku, Cipar, Rumunjsku, Austriju i Grčku.

SVRHA I CILJEVI

Cilj CORE-VET-a je potaknuti prilagodbu obrazovnih modula koji obuhvaćaju ključne osnovne vještine u turizmu i ugostiteljstvu za rizičnu grupu nekvalificiranih i polukvalificiranih radnika. Projekt promovira manje jedinice učenja iz uvjerenja da taj pristup može značajno motivirati nekvalificirane i polukvalificirane radnike koji su često zanemareni u sustavima strukovnog obrazovanja.

Specifični, međusobno povezani ciljevi su:

  • Povećati radnu produktivnosti nekvalificiranih i polukvalificiranih radnika te njihovu zapošljivost.
  • Ponuditi fleksibilne, interaktivne i na korisnika usmjerene e-learning platforme za nekvalificirane i polukvalificirane radnike te im stoga omogućiti unaprjeđenje vještina i poboljšanje položaja na tržištu rada.
  • Osigurati malim i srednjim poduzetnicima u turizmu, koji često u svojim poduzećima nemaju odgovarajući sustav obrazovanja i usavršavanja, obrazovni materijal koji je fleksibilan i lagan za korištenje, a koji će im omogućiti poboljšanje vještina i kompetencija svojih djelatnika te, potencijalno, povećanje produktivnosti i sposobnostii osoblja.
  • Osigurati strukovnim nastavnicima, učiteljima i mentorima suvremen, inovativan metodički pristup i obrazovne materijale prilagođene potrebama nekvalificiranih i polukvalificiranih radnika.

TKO SMO MI?

Konzorcij CORE-VET povezuje obrazovne i savjetodavne sektore iz pet europskih zemalja – Hrvatske, Cipra, Grčke, Rumunjske i Austrije. Sastavljen je od osam partnera pažljivo odabranih temeljem njihove stručnosti i komplementarnih profila potrebnih za ostvarivanje ove zahtjevne inicijative.

Trends in VET policy in Europe 2010-12

Progress towards the Bruges communiqué

read more

Curriculum reform in Europe

The impact of learning outcomes

read more

Developments and challenges in the hospitality and tourism sector

Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector
(23–24 November 2010, Geneva)

read more