Δωρεάν Εκπαίδευση για Ανέργους ή Εργαζόμενους με Πολύ Μικρή Εμπειρία στον Τομέα του Τουρισμού

H Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. ως συντονιστής εταίρος του ευρωπαϊκού έργου CORE-VET ανακοινώνει το ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ για ανέργους που επιθυμούν να απασχοληθούν στην τουριστική βιομηχανία, ή άτομα που εργάζονται ήδη στον τουρισμό αλλά έχουν περιορισμένη εμπειρία.